Algemene voorwaarden

De redactie van kerstkorting.com besteed veel zorg en aandacht het samenstellen van content op onze website. Tocht kan het voorkomen dat de op de website gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is.

Informatie op de kerstkorting.com wordt periodiek bijgewerkt en wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht.

Een websitebezoeker mag zonder toestemming van de redactie van kerstkorting.com geen auteursrechtelijk beschermd werk of andere op de website opgeslagen informatie plaatsen of verveelvoudigen.

Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor u deze opvraagt. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden zoals ze zijn, en zonder enige garantie of garantie met betrekking tot hun geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

We sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van de website kerstkorting.com of op enigerlei wijze uit het gebruik van de website kerstkorting.com of uit de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie verkregen via kerstkorting.com